błędy w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Najczęstsze błędy przy opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Napisane przez: firex.pl Data: . Kategoria: Poradnik ppoż

Najczęstsze błędy przy opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zdarzają się głównie w części graficznej dokumentu:

 • brak lub niekompletna a często nieczytelna część graficzna
 • brak zaznaczenia odległości od budynków sąsiednich
 • brak oznaczenia ilości osób w poszczególnych pomieszczeniach
 • brak oznaczenia kategorii zagrożenia ludzi w części graficznej
 • brak oznaczenia wysokości budynków w części graficznej
 • brak zaznaczenia oddzieleń przeciwpożarowych oraz podziału budynku na strefy pożarowe
 • brak zaznaczenia głównego zaworu gazu
 • brak oznaczenia parametrów pożarowych substancji palnych oraz ich lokalizacji
 • brak oznaczenia hydrantów zewnętrznych
 • brak oznaczenia miejsca zbiórki

Jeśli chodzi o cześć tekstową sprawa wygląda następująco:

 • brak rzetelnego określenia terminów i zakresu przeglądów gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych
 • błędnie określona kategoria zagrożenia ludzi i w związku z tym błędnie opracowana praktycznie cała instrukcja
 • błędnie określona ilość kondygnacji w budynku
 • brak podania osób opracowujących instrukcję
 • nierzetelnie określona gęstość obciążenia ogniowego i w związku z tym błędnie opracowana praktycznie cała instrukcja
 • brak opisu procesu technologicznego w przypadku obiektów produkcyjnych

Dlatego tak ważny jest wybór rzetelnej firmy do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Uwaga!
Od stycznia 2017 r. podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych strażacy z Państwowej Straży Pożarnej korzystają z nowego wzoru protokołu, w którym spora cześć jest poświęcona instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. W związku z tym opracowanie to będzie jeszcze skrupulatniej sprawdzane.

Fanpage

Fanpage FIREX

Kontakt

Fanpage FIREX
 FIREX
 ul. 8 Września 4/23
 23-300 Janów Lubelski
  506 412 807
 biuro@firex.pl