Przegląd ppoż budynków

Podczas przeglądu ppoż (audytu) sprawdzamy dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W ramach audytu sprawdzane są m.in.

 • oznakowanie budynku znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpożarowej,
 • wyposażenie w gaśnice,
 • wyposażenie w niezbędne urządzenia przeciwpożarowe,
 • prowadzenie przeglądów gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
 • posiadanie wymaganej dokumentacji m.in. instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • prowadzenie praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji,
 • prowadzenie wymaganych szkoleń przeciwpożarowych dla pracowników,
 • warunki ewakuacji w budynku
 • organizacja ewakuacji w budynku
 • warunki techniczne oraz ochrony przeciwpożarowej jakim powinien odpowiadać budynek i jego usytuowanie,
 • zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru
 • inne w zależności od potrzeb.

Każdy przegląd (audyt) przeciwpożarowy zakończony jest przygotowaniem protokołu z przeglądu wraz z propozycjami usunięcia nieprawidłowości. Zakres audytu ppoż każdorazowo uzgadniany jest ze zleceniodawcą.

Fanpage

Fanpage FIREX

Kontakt

Fanpage FIREX
 FIREX
 ul. F. Chopina 10
 23-300 Janów Lubelski
  506 412 807
 biuro@firex.pl