Inspektor Ppoż

Inspektor Ppoż. – kompleksowy nadzór ppoż w obiekcie przez inżyniera pożarnictwa. W momencie podpisania umowy przejmujemy prowadzenie prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Do zadań inspektora będzie należało m.in.:
 • nadzór nad stanem bezpieczeństwa ppoż w budynku/ach,
 • sporządzanie protokołów ze stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony ppoż,
 • oznakowanie obiektów znakami ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacyjnymi,
 • doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wymagań przeciwpożarowych,
 • korespondencja z Państwową Strażą Pożarną,
 • pomoc w usunięciu nakazów pokontrolnych,
 • wykonywanie planów ewakuacji, procedur ewakuacji ludzi i mienia,
 • pilnowanie wymaganych terminów przeglądów i konserwacji budynku, sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych,
 • prowadzenie dokumentacji prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
 • organizowanie praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji,
 • opracowanie i/lub aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • prowadzenie szkoleń przeciwpożarowych dla pracowników,
 • przeglądy gaśnic i hydrantów,
 • zakup gaśnic oraz znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej.
   

Fanpage

Fanpage FIREX

Kontakt

Fanpage FIREX
 FIREX
 ul. F. Chopina 10
 23-300 Janów Lubelski
  506 412 807
 biuro@firex.pl