Przygotowanie budynku do odbioru przez straż

Świadczymy usługi w zakresie pomocy inwestorowi w przygotowaniu budynku do odbioru przez Państwową Straż Pożarną. W ramach usługi wykonamy następujące zadania:

  • przygotujemy powiadomienie do odpowiedniej KM/KP PSP o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania,
  • sprawdzimy budynek jak i jego dokumentację pod względem spełnienia wymagań stawianych przez Państwową Straż Pożarną w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych z odbiorem budynku,
  • w porozumieniu z inwestorem usuniemy nieprawidłowości i niedociągnięcia jeśli będą mieścić się w ramach świadczonych przez nas usług lub przygotujemy wytyczne dot. nieprawidłowości i niedociągnięć

Fanpage

Fanpage FIREX

Kontakt

Fanpage FIREX
 FIREX
 ul. F. Chopina 10
 23-300 Janów Lubelski
  506 412 807
 biuro@firex.pl