Operat przeciwpożarowy

Zezwolenie na zbieranie odpadów i ich przetwarzanie oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie palnych odpadów są wydawane po:

  • pozytywnym uzgodnieniu operatu ochrony przeciwpożarowej dla miejsca gromadzenia czyli m.in. wytwarzania, przetwarzania odpadów,
  • pozytywnej kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej, którą regulują przepisy oraz operat przeciwpożarowy.

Zakończenie przedmiotowych czynności kończy się wydaniem postanowienia. Operat przeciwpożarowy określa warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Podlega uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) PSP. Uzgodnienie może przyjąć jedną z trzech postaci:

  • wyrażenia zgody na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym,
  • wyrażenia zgody na zastosowanie ww. warunków, pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań,
  • nie wyrażenia zgody na zastosowanie ww. warunków.

Uzgodnienie ma postać postanowienia, na które przysługuje zażalenie do komendanta wojewódzkiego PSP.

Fanpage

Fanpage FIREX

Kontakt

Fanpage FIREX
 FIREX
 ul. 8 Września 4/23
 23-300 Janów Lubelski
  506 412 807
 biuro@firex.pl