Wyposażenie obiektów w gaśnice i oznakowanie

Zajmujemy się wyposażeniem budynków w gaśnice. Budynek zostanie wyposażony w gaśnice zgodnie z przepisami pod względem:

  • Ilościowym – odpowiednia ilość środka gaśniczego na powierzchnię strefy pożarowej,
  • Rozmieszczenia – gaśnice zostaną rozmieszczone zgodnie z przepisami
  • Doboru środka gaśniczego do grup pożarów

W ramach wyposażenia budynku w gaśnice zapewniamy:

  • Transport na miejsce fabrycznie nowych gaśnic,
  • Rozmieszczenie wraz z zamocowaniem np. specjalne wieszaki,
  • Oznakowanie gaśnic znakami ochrony przeciwpożarowej,

Zajmujemy się również oznakowywaniem budynków znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpożarowej. Oznakowanie odbywa się zgodnie z Polską Normą. Oznakowywane przez nas budynki były wielokrotnie kontrolowane i odbierane przez Państwową Straż Pożarną.

Fanpage

Fanpage FIREX

Kontakt

Fanpage FIREX
 FIREX
 ul. F. Chopina 10
 23-300 Janów Lubelski
  506 412 807
 biuro@firex.pl