Szkolenia przeciwpożarowe

Organizujemy i prowadzimy szkolenia przeciwpożarowe w dwóch formach:

  • szkolenie ppoż w formie instruktarzu,
  • szkolenie ppoż prowadzone przez internet.

Szkolenie Ppoż prowadzone w formie instruktarzu dostosowane jest do warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie i uwzględniają zagrożenia występujące w nim. Natomiast szkolenie ppoż online prowadzone jest przy wykorzystaniu nowoczesnej platformy szkoleniowej.

Szkolenia standardowe w formie kursu składają się z części teoretycznej (prezentacja szkoleniowa wraz z filmami instruktażowymi oraz na życzenie z części praktycznej np.

  • zapoznanie z drogami ewakuacyjnymi w budynku
  • obsługa i uruchamianie urządzeń ppoż w budynku
  • gaszenie małego pożaru przy pomocy gaśnic różnego typu

Wszystkie szkolenia przeciwpożarowe podzielone są na min. cztery tematyczne partie materiału:

  • organizacja ochrony przeciwpożarowej,
  • przyczyny pożarów i sposoby zapobiegania im,
  • środki gaśnicze /w tym sposoby posługiwania się gaśnicami i urządzeniami przeciwpożarowymi/
  • zasady postępowania w trakcie pożaru.

Każda partia materiału składa się z filmu szkoleniowego oraz prezentacji multimedialnej. Dodatkowo podczas szkoleń pokazujemy jak w praktyce prawidłowo i efektywnie używać gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych. Naszym celem jest jak najlepsze przygotowania uczestników szkolenia do prawidłowego zachowania się w trakcie normalnej pracy jak i w przypadku pożaru. Dlatego na szkoleniu przez nas organizowanym znajdą Państwo nie tylko wiadomości teoretyczne ale przede wszystkim praktyczne podejście do tematu.

Szkolenie Ppoż - przykładowy slajd

Ważne informacje

Szkolenia Ppoż mogą być prowadzone tylko przez osoby posiadające kwalifikacje: technika pożarnictwa, inżyniera pożarnictwa, inspektora ochrony przeciwpożarowej lub specjalisty ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Podstawa prawna: art. 4 ust. 2, 2a, 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Szkolenia Przeciwpożarowe są obowiązkowe. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowe osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową w obiekcie zobowiązana jest m.in. do zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Zgodnie z Art.209 Kodeksu Pracy pracodawca powinien wyznaczyć osoby do zwalczania pożaru i prowadzenia ewakuacji. Ilość wyznaczonych osób, ich przeszkolenie oraz wyposażenie powinno być dostosowane do m.in. ilości pracowników, wielkości obiektu oraz zagrożeń w nim występujących.

Fanpage

Fanpage FIREX

Kontakt

Fanpage FIREX
 FIREX
 ul. F. Chopina 10
 23-300 Janów Lubelski
  506 412 807
 biuro@firex.pl