Najważniejsze wymagania ppoż dla budynku

Napisane przez: firex.pl Data: . Kategoria: Poradnik ppoż

Często nasi klienci zastanawiają się jak przygotować się do kontroli straży pożarnej? W związku z tym przygotowaliśmy poradnik z najważniejszymi wymaganymi jakie musi spełnić właściciel, zarządca, użytkownik obiektu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 1a ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Czyli osoba odpowiedzialna za ochrone przeciwpożarową w budynku. To właśnie w/w osoba będzie musiała wykazać przed strażą pożarną, że budynek spełnia wymagania związane z bezpieczeństwem pożarowym.

Najważniejszymi wymaganiami, które muszą być spełnione są:

 • Wszyscy pracownicy powinni odbyć szkolenie przeciwpożarowe. Podstawą prawną do tego wymogu jest art. 4 ust. 1 pkt. 6 [1] mówiący, że właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.
 • W budynku, o którym mowa w § 6 ust. 8 [2] powinna zostać opracowana i wdrożona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Dodatkowo instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być aktualizowana co najmniej raz na dwa lata.
 • W budynku, który jest wyposażony w hydranty wewnętrzne powinny odbywać się coroczne przeglądy hydrantów oraz dodatkowo raz na 5 lat próby ciśnieniowe węży hydrantowych.
  Podstawa prawna: § 3 ust. 2, 3 i 4 [2].
 • Wyposażenie budynku w gaśnice zgodnie z § 32 [2].
 • Wszystkie gaśnice w budynku powinny przechodzić coroczne przeglądy. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 i 3 [2].
 • Oznakowanie budynku znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpożarowej zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 4 [2].
 • W budynkach, w których znajduje się co najmniej 50 stałych użytkowników raz na 2 lata powinno być przeprowadzane praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji. W przypadku budynków, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników np. szkoły praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji powinno odbywać się co najmniej raz w roku i nie później niż 3 miesiące od rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników. Podstawa prawna: § 17. ust. 1 i 2. [2].
 • W budynku nie mogą odbywać się czynności zabronione, o których mowa w § 4. Ust. 1 [2].
 • Budynek powinien spełniać wymagania, o których mowa w § 4. ust. 2, 3 i 4 [2].
 • W budynkach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych. Podstawa prawna § 34 [2].

Wymienione zostały tylko najważniejsze wymagania, które powinny być spełnione. Bardzo dużo wymagań stawianych przepisami ppoż jest uzależnione od występujących w budynku zagrożeń oraz jego wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe.

Podstawy prawne:
[1] Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
[2] Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Komentarzy: (3)

 • Piotr-PSP

  |

  Fajne zestawienie wymagań przeciwpożarowych. Dla ludzi niewtajemniczonych w ppoż może być takim małym kompendium wiedzy. Teraz wystarczy opracować sobie do takiego zestawienia tabelę z czasookresami poszczególnych czynności i mamy połowę sukcesu.

  Odpowiedz

  • firex.pl

   |

   Tabela np. w excelu to bardzo dobry sposób na pilnowanie terminów przeglądów i innych wynikających z przepisów ppoż.

   Odpowiedz

 • krystian

  |

  Wszystkie wymagania są ważne bo bezpieczeństwo jest najważniejsze.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Fanpage

Fanpage FIREX

Kontakt

Fanpage FIREX
 FIREX
 ul. F. Chopina 10
 23-300 Janów Lubelski
  506 412 807
 biuro@firex.pl