• Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

 • Szkolenia przeciwpożarowe

 • Plan ewakuacji

 • Opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Organizowanie szkoleń przeciwpożarowych
 • Plan ewakuacji

Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

Napisane przez: firex.pl Data: . Kategoria: Poradnik ppoż

Zgodnie z art. 4 pkt. 2, 2a, 2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej instrukcje bezpieczeństwa pożarowego mogą opracowywać osoby, które spełniają kryteria stawiane osobom wykonującym czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, czyli:
 • osoby, które posiadają tytuł inżyniera bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa,
 • osoby, które posiadają tytuł specjalisty ochrony ppoż. i posiadają wyższe wykształcenie,
 • osoby, które uzyskały uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inż. pożarnictwa
Czynności te mogą wykonywać również:
 • osoby, które posiadają tytuł zawodowy technika pożarnictwa,
 • osoby, które posiadają tytuł inspektora ochrony ppoż. i posiadają co najmniej wykształcenie średnie,
 • osoby, które uzyskały uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu tech. pożarnictwa.
W związku z powyższym tylko takie osoby mogą opracowywać instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Dokładnie takie same uprawnienia należy posiadać aby dokonywać aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.  

Trackback from your site.

Dodaj komentarz

Kontakt

 FIREX Rafał Tomusiak
 ul. 8 Września 4/23
 23-300 Janów Lubelski
  506 412 807
 biuro@firex.pl