• Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

 • Szkolenia przeciwpożarowe

 • Plan ewakuacji

 • Opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Organizowanie szkoleń przeciwpożarowych
 • Plan ewakuacji

Czy szkolenia przeciwpożarowe są obowiązkowe

Napisane przez: firex.pl Data: . Kategoria: Poradnik ppoż

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowe właścicielom, zarządcom lub użytkownikom budynku /w zależności od tego kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej/ stawiany jest m.in. wymóg zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz ustalenia sposobu postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Dodatkowo o szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej mowa jest w rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokładnie w ramowych programach szkolenia m.in.

 • instruktarzu ogólnego – temat 10 pt. „Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru”,
 • szkolenia okresowego dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy – temat 11 pt. „Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego”,
 • szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – temat 8 pt. „Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego”,
 • szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – temat 3 pt. „Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku”,
 • szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych – temat 6 pt. „Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy”,
 • sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku”,
 • szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby – temat 11 pt. „Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego”,
 • szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 w/w rozporządzenia – temat 4 pt. „Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku”.

Jak wiadomo zarówno instruktarz ogólny jak i szkolenia okresowe z dziedziny bhp są obowiązkowe dlatego i tematyka ochrony przeciwpożarowej też jest obowiązkowa. Reasumując szkolenia przeciwpożarowe w świetle obowiązujących przepisów są wymagane.

Trackback from your site.

Dodaj komentarz

Kontakt

 FIREX Rafał Tomusiak
 ul. 8 Września 4/23
 23-300 Janów Lubelski
  506 412 807
 biuro@firex.pl