odbior-przez-straz

Czy instrukcja jest niezbędna przy odbiorze budynku?

Napisane przez: firex.pl Data: . Kategoria: Poradnik ppoż

Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich wymienionych w § 6 ust. 8 , zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” – Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest zobowiązany powiadomić m.in. Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej rozpoczęcie eksploatacji m.in. nowej, przebudowanej lub wyremontowanej budowli, obiektu lub terenu, może nastąpić wyłącznie, gdy:

 • zostały spełnione wymagania przeciwpożarowe,
 • sprzęt, urządzenia pożarnicze i ratownicze oraz środki gaśnicze zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzone przez PSP są przeprowadzane na podstawie zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy Państwowej Straży Pożarnej opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Czynności, o których mowa wcześniej zgodnie z art. 23. ust. 3 są przeprowadzane m.in. w zakresie:

 • kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym
 • oraz oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

W związku z powyższym instrukcja bezpieczeństwa pożarowego może być wymagana na etapie odbioru budynku przez Państwową Straż Pożarną. Dodatkowo niektórzy architekci dodają do projektów budowlanych zapis o konieczności opracowania instrukcji. W takich przypadkach instrukcja będzie prawdopodobnie niezbędna do odbioru budynku.

Komentarzy: (2)

 • Aspirant

  |

  Coraz częściej jest potrzebna. Chociaż wg. mnie instrukcja powinna być opracowana dla już funkcjonującego budynku a nie do odbioru. Przed rozpoczęciem funkcjonowania obiektu nie zawsze da się wszystko określić.

  Ostatnio miałem taki przypadek gdzie po rozpoczęciu funkcjonowania obiektu właściciel dostawił sobie kolejny magazyn z butlami propan-butan (paliwo dla wózków). Informacja o tym znalazła się w instrukcji dopiero po 2 latach przy okresowej aktualizacji.

  Odpowiedz

 • Piotr-PSP

  |

  Niestety często jest wymagana podczas odbioru a zdecydowanie powinna być później opracowywana.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Fanpage

Fanpage FIREX

Kontakt

Fanpage FIREX
 FIREX
 ul. F. Chopina 10
 23-300 Janów Lubelski
  506 412 807
 biuro@firex.pl