Ocena zagrożenia wybuchem

Przepisy regulujące bezpieczeństwo przeciwwybuchowe

Napisane przez: firex.pl Data: . Kategoria: Poradnik ppoż

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w krajach Unii Europejskiej (UE) określają następujące dyrektywy:
  • Dyrektywa 1999/92/WC (ATEX 137),
  • Dyrektywa sprzętowa 94/9/WE oraz
  • Dyrektywa warunków pracy 1999/92/WE.

Dyrektywa ATEX 137 – Dyrektywa 1999/92/WC wprowadzona przez Parlament Europejski I Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

ATEX 137 (Nazwa dyrektywy pochodzi z języka francuskiego „ATmosphère EXplosible” i oznacza w języku polskim „atmosferę wybuchową”) została wdrożona do polskiego prawa poprzez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej [1]. Rozporządzenie narzuca na pracodawców szereg obowiązków z zakresu przeciwwybuchowego w tym obowiązek wykonania oceny ryzyka wybuchu oraz opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

Dwie kolejne dyrektywy (dyrektywa sprzętowa 94/9/WE oraz dyrektywa warunków pracy 1999/92/WE,) zostały wdrożone do prawa polskiego w postaci Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [2]. Rozporządzenie wprowadziło wymóg przeprowadzenia oceny zagrożenia wybuchem oraz określiło w jakich miejscach należy dokonać takiej oceny i co powinna ona zawierać.

Co bardzo ważne ustawodawca pozwolił aby ocena zagrożenia wybuchem mogła być częścią oceny ryzyka wybuchu, o której mowa w przepisach rozporządzenia [1].

Dodaj komentarz

Fanpage

Fanpage FIREX

Kontakt

Fanpage FIREX
 FIREX
 ul. F. Chopina 10
 23-300 Janów Lubelski
  506 412 807
 biuro@firex.pl