Projektowanie i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru

Projektowanie i montaż systemu sygnalizacji pożaru

Projektujemy systemy sygnalizacji pożaru (SSP) w oparciu o wytyczne zawarte w PKN-CEN/TS 54-14. Dobór elementów systemu uzależniony jest m.in. od wielkości obiektu, jego charakterystyki, przeznaczenia oraz wymagań inwestora. Na etapie projektu wykonawczego systemu ściśle współpracujemy z inwestorem. Nad wszystkim piezę sprawuje Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, który finalnie odpowiada za uzgodnienie projektu. Zaprojektowany system umożliwia w większości przypadków jego późniejszą rozbudowę o nowe dodatkowe elementy. W oparciu o doświadczenie proponujemy rozwiązania, które będą najbardziej dopasowane do oczekiwań inwestora. Dzięki współpracy z wieloma producentami SSP w Polsce mamy możliwość zaproponowania rozwiązań, dobranych zarówno z finansowego punktu widzenia jak i późniejszej niezawodnej eksploatacji.

Uruchomienie oraz podłączenie systemu do Państwowej Straży Pożarnej

Zainstalowany w budynku system powinien przejść wszelkie próby niezawodności, dzięki czemu gwarantuje minimalizację występowania fałszywych alarmów. W pełni sprawny system, za pomocą urządzenia transmisji alarmu (UTA), można podpiąć do monitoringu PSP. Do systemu można również podłączyć centralę firmy ochroniarskiej, która miała by za zadanie reagować w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego. System może współpracować z innymi systemami m.in.systemem sygnalizacji włamania i napadu, systemem kontroli dostępu, systemem monitoringu, dźwiękowym systemem ostrzegania i itd.

Serwis i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru

Aby uniknąć awarii oraz spełnić wymagania przepisów i zaleceń producentów system sygnalizacji pożaru, należy poddawać przeglądom technicznym (konserwacyjnym) w okresach zalecanych przed producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Serwis elementów systemu mogą realizować tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, posiadających autoryzację producentów na świadczenie usług z zakresu projektowania, instalacji oraz przeglądów technicznych i konserwacyjnych. W ramach naszych usług oferujemy stałe wsparcie serwisowe SSP produktów firm takich jak: POLON ALFA, ESSER BY HONEYWELL, BOSCH, SIEMENS, ARITECH, PROTEC, ZETTLER, SATEL. W przypadku problemów technicznych postaramy się rozwiązać problem poprzez wskazówki telefoniczne lub jeśli określony typ centrali na to pozwoli, poprzez zdalne połączenie z centralą pożarową. W przypadku większych awarii zapewnimy przyjazd serwisanta na miejsce.

Wykonujemy pojedyncze okresowe przeglądy techniczne systemu jak również abonamentowe, w ramach abonamentu przejmiemy odpowiedzialność za działanie systemu przez całą dobę niezależnie od dnia tygodnia.

Fanpage

Fanpage FIREX

Kontakt

Fanpage FIREX
 FIREX
 ul. F. Chopina 10
 23-300 Janów Lubelski
  506 412 807
 biuro@firex.pl