• Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

 • Szkolenia przeciwpożarowe

 • Plan ewakuacji

 • Opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Organizowanie szkoleń przeciwpożarowych
 • Plan ewakuacji
Budynki, w których wymagana jest instrukcja ppoż

W jakich budynkach wymagana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Written by firex.pl on . Posted in Poradnik ppoż

Zgodnie z § 6. ust. 8 Rozporządzenia MSWiA z 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymagana jest dla obiektów lub ich części, które stanowią odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji:
 • użyteczności publicznej (zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II i ZL III), np. kina, teatry, budynki administracyjno biurowe, supermarkety, szkoły, przedszkola, urzędy, szpitale itp.
 • zamieszkania zbiorowego (ZL V), np. hotele, motele, pensjonaty, internaty, akademiki itp.
 • produkcyjnych, magazynowych (PM) np. magazyny, hurtownie, hale produkcyjne oraz
 • inwentarskich (IN) np. chlewnie, kurniki,
jeżeli występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, lub:
 • kubatura (brutto) budynku lub jego części, która stanowi odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3, z zastrzeżeniem pkt b;
 • kubatura (brutto) budynku inwentarskiego (IN) przekracza 1500 m3;
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.

Trackback from your site.

Leave a comment

Kontakt

 FIREX Rafał Tomusiak
 ul. 8 Września 4/23
 23-300 Janów Lubelski
  506 412 807
 biuro@firex.pl