Budynki, w których wymagana jest instrukcja ppoż

W jakich budynkach wymagana jest instrukcja ?

Napisane przez: firex.pl Data: . Kategoria: Poradnik ppoż

Zgodnie z § 6. ust. 8 Rozporządzenia MSWiA z 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymagana jest dla obiektów lub ich części, które stanowią odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji:

  • użyteczności publicznej (zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II i ZL III), np. kina, teatry, budynki administracyjno biurowe, supermarkety, szkoły, przedszkola, urzędy, szpitale itp.
  • zamieszkania zbiorowego (ZL V), np. hotele, motele, pensjonaty, internaty, akademiki itp.
  • produkcyjnych, magazynowych (PM) np. magazyny, hurtownie, hale produkcyjne oraz
  • inwentarskich (IN) np. chlewnie, kurniki,

jeżeli występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, lub:

  • kubatura (brutto) budynku lub jego części, która stanowi odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3, z zastrzeżeniem pkt b;
  • kubatura (brutto) budynku inwentarskiego (IN) przekracza 1500 m3;
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.

Dodaj komentarz

Fanpage

Fanpage FIREX

Kontakt

Fanpage FIREX
 FIREX
 ul. F. Chopina 10
 23-300 Janów Lubelski
  506 412 807
 biuro@firex.pl