Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej (ekspertyza ppoż) to dokument dzięki, któremu możliwe jest zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz techniczno – budowlanych.

Gdy budynek nie spełnia wymagań określonych w przepisach przeciwpożarowych lub techniczno – budowlanych, których spełnienie nie jest możliwe do wykonania a nastąpiła zmiana sposobu użytkowania, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub uznano budynek za zagrażający życiu opracowuje się ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej (ekspertyzę ppoż).

Dzięki sporządzonej ekspertyzie wskazany zostanie alternatywny sposób spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego, który nie pogorszy warunków ochrony przeciwpożarowej budynku. Ekspertyza techniczna (ppoż) sporządzana jest na zlecenie inwestora przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Fanpage

Fanpage FIREX

Kontakt

Fanpage FIREX
 FIREX
 ul. F. Chopina 10
 23-300 Janów Lubelski
  506 412 807
 biuro@firex.pl