Oznakowanie obiektów znakami

Zajmujemy się oznakowywaniem budynków znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpożarowej. Oznakowanie odbywa się zgodnie z Polską Normą. Oznakowywane przez nas budynki były wielokrotnie kontrolowane i odbierane przez Państwową Straż Pożarną.

Fanpage

Fanpage FIREX

Kontakt

Fanpage FIREX
 FIREX
 ul. F. Chopina 10
 23-300 Janów Lubelski
  506 412 807
 biuro@firex.pl