Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Opracowujemy pełni profesjonalne instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Dzięki zgodnej z przepisami instrukcji dowiesz się m.in. jakie wymagania ppoż powinien spełniać budynek, jak prawidłowo i bezpiecznie wykonać prace niebezpieczne pod względem pożarowym, jak zachować się w przypadku pożaru i dużo więcej.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest wykonywana w oparciu o obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, dokumentację techniczną budynku oraz wizję lokalną.

Wykonana przez nas instrukcja składa się z trzech części:

  • Części opisowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Zazwyczaj jest to ok 60-80 stron.
  • Części graficznej, w postaci rzutów poszczególnych kondygnacji zawierających m.in rozmieszczenie gaśnic i urządzeń ppoż, kierunki ewakuacji oraz wyjścia ewakuacyjne, występowanie substancji niebezpiecznych oraz planu usytuowania obiektu/ów na działce.
  • Załączników takich jak np. lista osób, które zapoznały się z instrukcją, oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją, oświadczenie pracownika o odbyciu szkolenia ppoż, dokumentacja niezbędna przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym i innych wg wymagań.

Do wersji papierowej na życzenie dołączamy kompletną wersję elektroniczną.

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy aktualizować nie rzadziej niż raz na 2 lata. W przypadku aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wykonanej przez nas, cena jest zdecydowanie niższa.

Fanpage

Fanpage FIREX

Kontakt

Fanpage FIREX
 FIREX Rafał Tomusiak
 ul. 8 Września 4/23
 23-300 Janów Lubelski
  506 412 807
 biuro@firex.pl